16 czerwca 2024 godz. 15:00

Kontakt

Do wydarzenia zostało:

Biuro Festiwalu

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem projektowym. Preferowanym sposobem komunikacji jest droga mailowa. W wyjątkowych sytuacjach prosimy o kontakt telefoniczny przez infolinię (58 58 59 850) oraz wybór właściwego numeru wewnętrznego.

Artur Kurkowski
koordynator ds. administracyjnych i IT
oraz Strefy Koncertów
ks. Krzysztof Borysewicz
opiekun duchowy,
przedstawiciel kurii archidiecezji gdańskiej
ks. Piotr Nadolski

opiekun duchowy,
koordynator Strefy Wspólnot

s. Urszula Kłusek SAC
opiekun duchowy,
koordynator Strefy Modlitwy
Dorota Kurkowska

koordynator ds. wolontariatu

Małgorzata Mazurek

koordynator Strefy Specjalistów

Marcin Kręcicki

koordynator Strefy Dziecięcej oraz Strefy Szkół

Marta Kurkowska

koordynator ds. muzyków

Prakseda Dombrowska

koordynator ds. parafii

Kacper Tarczyński

koordynator ds. wideo

Piotr Piechowski

koordynator ds. bezpieczeństwa Marszu

Jakub Zajączkowski
koordynator ds. komunikacji
Daniel Mazurek
koordynator ds. interesariuszy oraz Strefy Partnerów
Przemysław Kurkowski

kierownik projektu

Koordynatorzy regionalni

Zapraszamy do kontaktu z naszymi koordynatorami regionalnymi w celu organizacji grup, autokarów, wolontariatu oraz wsparcia.

ks. Dawid Kijewski

koordynator dekanatu Żukowo